موتور درون سوز

احتمال توقف تولید خودروهای با موتور درون سوز بنزینی از سال ۲۰۳۰

خودروهای با موتور درون سوز

به نظر می‌رسد که دولت آلمان توجهی به درآمدهای حاصله از عرضه خودروهای بنزینی و با موتور درون سوز نداشته و برای جلوگیری از آلودگی بیشتر هوا، با ارائه طرحی به کمیسیون اروپا، خواستار توقف تولید خودروهای با موتور درون سوز شده است. اگر این طرح تصویب شود، بسیاری از محصولاتی که خودروسازان ...

متن کامل »