ناشنوا

ساخت صداي مصنوعي كودكانه براي كودكان محروم از صدا

  محققان نروژي موفق به ايجاد شيوه جديدي براي ساخت يك صداي مصنوعي كودكانه براي كودكاني شده‌اند كه از توانايي سخن گفتن محرومند. اين فناوري مي‌تواند به رايانه‌ها در شناسايي بهتر واژگان گفته شده به آنها توسط كاربران جوان كمك كند. يكي از اين سيستم‌ها نتيجه همكاري ميان شركت Lingit ...

متن کامل »