نرمافزار اندروید

بهترین برنامه های اندروید جهت یادداشت برداری

مغز انسان بسیار شکفت انگیز است. طبق مطالعات مغز انسان می تواند مقادیر عظیمی از داده ها را در خود ذخیره کند. بسیار بیشتراز داده هایی که یک تلفن هوشمند یا کامپیوتر می تواند ذخیره کند. متاسفانه در کنار این قابلیت مغز انسان دارای قابلیت فراموشی نیز هست و در ...

متن کامل »