نرم افزاری های موبایل

میزان استفاده مردم از اپلیکیشن های موبایل بیشتر از تماشای تلویزیون شده است !

بر اساس گزارش های آماری جدیدی که منتشر شده است ، گسترش دستگاهی هوشمند نظیر اسمارت فون ها و تبلت ها باعث شده تا میزان استفاده مردم از اپلیکیشن های موبایل بیشتر از تماشای تلویزیون شود.در واقع این آمارها نشان می دهد امروزه مردم بیشتر وقت خود را به استفاده ...

متن کامل »