نسل سوم تلفن همراه

وزیر ارتباطات از سراسری شدن نسل سوم تلفن همراه تا پایان دولت خبر داد

نسل سوم تلفن همراه

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در جدیدترین اظهارات خود به ارائه توضیحاتی در مورد اجرای طرح تفکیک اینترنت از اینترانت و برنامه‌های آتی این وزارت‌خانه پرداخت. واعظی همچنین از سراسری شدن نسل سوم تلفن همراه تا پایان دولت یازدهم خبر داد.

متن کامل »