نقاط کوانتومی

نقاط کوانتومی دنیای دیجیتالی شما را با رنگ های زنده تری، نقاشی خواهند کرد!

نقاط کوانتومی، نقاطی با تکنولوژی پیشرفته هستند که می توانند رنگ های تلویزیون، تبلت و گوشی را زنده تر نشان دهند.QDها، کریستال های ابررسانای بسیار ریزی هستند که ۱۰۰۰۰ از آنها در یک تار موی انسان، جای می گیرد.

متن کامل »