نمایشگرهای FFD

نمایشگرهای جدید شارپ، به هر شکلی که بخواهید ساخته می شوند !

چند سالی است کمپانی شارپ بر روی نمایشگرهای بدون فرم (FFD) کار کرده و حالا CES مکان خوبی برای نمایش و بیان موقعیت های قابل استفاده ی این نمایشگرها در زندگی واقعی است.

متن کامل »