هنر مدرن

نقاشی‌های کودک ۳ ساله‌ای که با هنر مدرن ترکیب شده

همیشه در نقاشی‌های کودکان می‌توان سادگی و اوج لطفا روح پاک آن‌ها را مشاهده کرد. خط‌هایی هر چند ساده اما با رویا‌های زیبایی که در سر پرورانده شده اند کشیده می‌شود. حال، پدری نقاشی‌های کودک سه ساله‌ی خود را تبدیل به هنری مدرن کرده که مشاهده‌ی آن‌ها خالی از لطف ...

متن کامل »