هواپیما

بوئینگ ۷۷۷X ؛ آزمایش بزرگ‌ترین هواپیمای جت دو موتوره جهان موفقیت آمیز بود

بوئینگ 777X

هواپیمای جت دو موتوره بوئینگ ۷۷۷X با موفقیت آزمایش شد. گفته می‌شود این هواپیما، بزرگ‌ترین هواپیمای پهن پیکر در جهان است و بیشترین گنجایش برای حمل مسافر را در بر می‌گیرد.

متن کامل »

هواپیمای تهران استانبول پس از بروز نقص فنی با موفقیت در فرودگاه مهرآباد نشست

هواپیمای تهران استانبول

هواپیمای تهران استانبول پس از بروز نقص فنی به سلامت به فرودگاه مهرآباد برگشت. پرواز ۹۷۱۶ ایران ایرتور که عازم ترکیه بود از فرودگاه امام خمینی بلند شده بود.

متن کامل »