هک ایمیل

سال گذشته بیش از ۲۷۲ میلیون حساب کاربری ایمیل به سرقت رفته است

هک 272 میلیون حساب کاربری ایمیل

شاید تعجب کنید وقتی بدانید که سال گذشته بیش از ۲۷۲ میلیون حساب کاربری ایمیل به سرقت رفته اند. این آماری است که یک کمپانی امنیتی آمریکایی آن را اعلام کرده است که البته توانسته تمامی آن‌ها را به صاحبان قبلی خود بازگرداند. به هر حال دردآور است وقتی نمی‌دانیم ...

متن کامل »