هگزاپاد عقربی

تماشا کنید: هگزاپاد، رباتی عقربی شکل که نیش می زند !

دانشجویان دانشگاه گنت در بلژیک یک ربات خزنده ی شش پا طراحی کرده و ساخته اند که بر روی سطح زمین حرکت می کند. هر چیزی که با این خزنده تماس پیدا کند علامت و نشانی بر روی آن قرار می دهد. هگزاپاد عقربی شکل اخیرا در نمایشگاه رباتیک فستو ...

متن کامل »