هیوندای یونیک الکتریکی

سه گانه‌های هیوندای یونیک ۲۰۱۷ به نمایشگاه نیویورک آمدند

پس از اتمام نمایشگاه بزرگ اتومبیل ژنو، روز گذشته  درهای نمایشگاه خودرو نیویورک به روی متقاضیان باز شد؛ مطابق همیشه، خودرو‌های الکتریکی توجهات زیادی جلب کردند، اما امسال هیوندای یونیک است که احتمالا در میان سبز‌ها، به یک ستاره بدل خواهد شد.

متن کامل »