واکسن

تولید واکسن بیماری کرونا بدون همکاری جهانی عملی نمی‌شود!

تولید انبوه واکسن بیماری کرونا بدون همکاری جهانی عملی نمی‌شود!

توسعه و تولید واکسن بیماری کرونا موضوع صحبت‌های جدید مطرح شده از طرف بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس بوده که اطلاعات جالب‌توجهی را در مورد مقابله با پاندمی کووید ۱۹ در آینده مطرح کرده است.

متن کامل »