ویدیو گردباد

تماشا کنید: در تعقیب گردباد غول پیکر

گردباد

از نگاه بعضی‌ها، گردباد در حقیقت خشم طبیعت بوده و باید از آن دوری جست؛ اما هستند کسانی که از عظمت و شکوه مخربی که این پدیده‌ی اعجاب انگیز دارد لذت برده و حتی به دنبال ثبت لحظات شروع تا پایان آن هستند تا این زیبایی به خاطر تخریب طبیعت، ...

متن کامل »