ویروس کرونا

بیش از ۸۰۰ میلیون دوز واکسن کرونا به مردم چین تزریق شده است

واکسن کرونا

معاون کمیسیون ملی بهداشت چین اعلام کرد تاکنون ۸۰۰ میلیون دوز واکسن کرونا را به مردم این کشور تزریق کردیم و تا پایان سال ۷۰ درصد از جمعیت چین در مقابل کروناویروس واکسینه خواهند شد.

متن کامل »