پوشش گیاهی

ناسا نقشه پوشش گیاهای کره زمین را منتشر کرد

 در نگاه اول به نظر تصویری ناقص از کره زمین می آید. اما این تصویر حرف های زیادی برای گفتن دارد چرا که این تصویر، پوشش فضای سبز کره زمین را نشان می دهد. ناسا در اینجا با ترکیب فناوری تصویر برداری مادون قرمز و نور مرئی شما را به ...

متن کامل »