چگونه بفهمیم بلاک شدیم

چگونه بفهمیم که مخاطبی در تلگرام ما را بلاک کرده است؟

تشخیص بلاک شدن در تلگرام

تلگرام به عنوان قطب اول پیام رسانی در کشور، همه نوع کاربری را در خود پذیرا است. وجود برخی افراد سوء استفاده‌گر، مزاحم و به صورت کلی مخل و برهم زننده آرامش همانند آن چه در جامعه واقعی دیده می‌شود، در جامعه مجازی نیز غیر قابل انکار بوده و در ...

متن کامل »