چین

جزئیات ایستگاه فضایی اختصاصی چین اعلام شد

ایستگاه فضایی اختصاصی چین

چین اخیرا پس از پرتاب فضاپیمای سرنشین دار شنزو ۱۴ یک قدم به تکمیل ایستگاه فضایی اختصاصی خود نزدیک شد. در ادامه جزئیات جدید از ساخت ایستگاه فضایی اختصاصی چین را بررسی خواهیم کرد.

متن کامل »