کاغذ رنگی

خلق آثاری شگفت انگیز با کاغذهای رنگی

غیر از شیوه رسم و نقاشی روش های زیادی برای خلق تصاویر بر روی کاغذ وجود دارد. اما یک هنرمند روسی به نام «یولیا برودسکایا» با ارئه سبکی جدید و دیدنی به جای اینکه بر روی کاغد و با استفاده قلم های نقاشی بکشد وی این کار را با کاغذ ...

متن کامل »