کالیبره

ماه کامل ، ابزار ناسا براي کاليبره کردن ماهواره ها

کامل شدن ماه، برای ما یکی از جذاب ترین رویدادهاي نجومي بر روی زمین می باشد. اما این رویداد برای ناسا یک نقش کلیدی در حفظ عملکرد صحیح ماهواره Landsat 8 دارد. چگونه؟ با استفاده از ماه، درست مانند عکاسی که از نور سنج استفاده می کند.

متن کامل »