کاهش درامد سامسونگ

کاهش سود و درآمد سامسونگ همچنان ادامه دارد

در حالی که اپل بهترین سه ماهه تاریخ کمپانی‌های دنیا را گذرانده است، شرایط برای سامسونگ همچنان سخت تر می‌شود. سامسونگ در سه ماهه قبل از مجموع 52.73 تریلیون وون (یا 48.6 میلیارد دلار درآمد)، 5.29 تریلیون وون (یا 4.87 میلیارد دلار) سود به دست آورده است.

متن کامل »