کاوشگر لدی

کاوشگر لدی به منظور کشف اسرار کره ماه راهی فضا شد

با وجود این‌که سال‌ها از آغاز کاوش‌ ماه٬ نزدیک‌ترین جرم سماوی به زمین می‌گذرد اما همچنان هدف جذابی برای دانشمندان و سازمان‌های فضایی محسوب می‌شود. تاکنون علاوه بر ناسا و سازمان فضایی روسیه٬ اسا٬ ژاپن٬ چین و هند نیز کاوش‌گرانی به‌سوی ماه فرستاده‌اند که آخرین آنها LADEE نام دارد.

متن کامل »