کشور فقیر

بیل گیتس معتقد است که تا سال ۲۰۳۵ هیچ کشور فقیری وجود نخواهد داشت

بیل گیتس یکی از معماران انقلاب دیجیتال به شمار می‌رود که دانشگاه هاروارد را رها کرد تا امپراطوری مایکروسافت را بنا نهد. در گفتگویی که به تازگی انجام شده، بیل گیتس بیان کرده است که این انقلاب، یکی از مواردی خواهد بود که به برخاستن کشورهای ضعیف، از فقر کمک ...

متن کامل »