کنترل خودرو با ذهن

چینی ها خودرویی ساختند که با امواج ذهنی کنترل می شود !

صعنت خودرو به سرعت در حال تغییر است. پس از خودرو های الکتریکی و خودرو های بدون راننده، اکنون تکنولوژی جدیدی به وجود آمده است که امکان کنترل خودرو بوسیله ذهن را فراهم می آورد. این اتفاق توسط پژوهشگران چینی رقم خورده است. محقق چینی، ژانگ ژو (Zhang Zhao) توانسته ...

متن کامل »