کنترل رویا

منشا رویاهای انسان و شدت عاطفی تجارب روزانه

کمبود خواب

منشا رویاهای انسان چیست و چرا انسان در خواب خود رویا می‌بیند؟ رویا دیدن در خواب یکی از عجیب‌ترین پدیده‌هاست و تاکنون نظریات بسیاری در این خصوص که چرا انسان در خواب، رویا می‌بیند ارائه شده است.

متن کامل »

Aurora ، هدبندی که رویاهای شما را کنترل می کند !

همه ما رویا می‌بینیم و چه بسا از دیدن آن بسیار هم لذت می‌بریم. اما تا کنون چند بار در میانه یک رویای زیبا که بیش از اندازه واقعی جلوه می‌کرده به طور ناخواسته و ناگهانی از خواب بیدار شده‌اید؟ شاید هم تا به حال سردرگمی را در خواب‌های‌تان تجربه ...

متن کامل »