کنفرانس Facebook F8

آینده فیس بوک و دنیای تکنولوژی تا سال ۲۰۲۶ از دیدگاه مارک زاکربرگ

مارکت زاکربرگ در کنفرانس Facebook F8

مارک زاکربرگ در کنفرانس Facebook F8 به چشم‌انداز مد نظرش درباره آینده فیس بوک و پیشرفت‌های این شرکت بسیار موفق در تکنولوژی واقعیت افزوده اشاره کرد.

متن کامل »