کوچکترین سیارک

کوچکترین و درخشان ‌ترین سیارک منظومه شمسی کشف شد

درخشان ‌ترین سیارک منظومه شمسی

ستاره‌شناسان دانشگاه آریزونا موفق به کشف سیارک جدیدی شدند که از درخشش بسیار زیادی برخوردار است. سیارک TC25 2015 کوچکترین و درخشان ‌ترین سیارک منظومه شمسی است که تاکنون کشف شده و به عقیده‌ی دانشمندان در مسیر برخورد با زمین قرار ندارد.

متن کامل »