ککلکسیون بازی

بزرگترین کلکسیون بازی های کامپیوتری جهان به مبلغ ۷۵۰ هزار دلار به فروش رفت

اگر خاطرتان باشد چند روز پیش بود که بزرگترین کلکسیون بازی های کامپیوتری جهان با ۱۱ هزار عنوان برای فروش گذاشته شد.اکنون این مجموعه به مبلغ ۷۵۰ هزار دلار به فروش رفته است.

متن کامل »