کیفیت خودروهای تولید داخل

۷۰ درصد خودروهای تولید داخل در پایین‌ترین سطح کیفی قرار دارند

خودروهای تولید داخل

برکسی پوشیده نیست که خودروهای تولید داخل ایران به هیچ وجه از کیفیت خوبی برخوردار نبوده و با استانداردهای جهانی فاصله ای نجومی دارند.حالا آمارهای رسمی منتشر شده نیز همین موضوع را تایید کرده و نشان می دهد ۷۰ درصد از خودروهای تولید داخل در پایین‌ترین سطح کیفی قرار دارند.

متن کامل »

۴۸ درصد خودروهای سواری‌ تولید داخل در پایین‌ترین سطح کیفی !

۴۸ درصد خودروهای سواری‌ تولید داخل در در پایین‌ترین سطح کیفی ! این نتیجه آخرین ارزیابی کیفی از خودروهای سواری تولید داخل می باشد که در دی ماه امسال انجام شده است.

متن کامل »