گرافیک بالا

چهار کارت گرافیک روی ایستگاه کاریPrecision R5500 شرکت دل

  نظرتان چیست کامیپوتری داشته باشید که بتواند از ۴ کارت گرافیک قدرتمند همزمان پشتیبانی کند؟ Precision R5500 محصولی جدید از شرکت دل است که البته یک کامیپوتر خانگی به حساب نمی آید و برای استفاده به عنوان یک ایستگاه کاری است و در یک رَک قرار می گیرید.  

متن کامل »