گروه تروریستی

شبکه تلفن همراه داعش تل ؟!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبری العالم ، گروه تروریستی منفور و جنایتکار داعش ، در حال بررسی طرح راه اندازی یک شبکه مخابراتی تلفن همراه در مناطق تحت تصرف خود با نام داعش تل است.

متن کامل »