گزارش امنیتی سالیانه

انتشار گزارش امنیتی سالانه‌ اندروید توسط گوگل

گوگل روز گذشته گزارش امنیتی سالانه‌ اندروید را در حالی منتشر کرد که نشان می‌دهد این شرکت در طی سالی که گذشت امنیت پلتفرم خود را به طرز چشمگیری افزایش داده است.

متن کامل »