گوجه فرنگی

معرفی گوجه فرنگی اصلاح شده و امید دانشمندان به کشت وسیع در مناطق شهری

گوجه فرنگی

پژوهشگران موفق به تولید گونه ای جدید از گوجه فرنگی شده اند که می توان به راحتی آن را در محیط های شهری کشت نمود. این موضوع می تواند کشت این گیاه را دچار تحولی عظیم نماید.

متن کامل »