گوگل PlaNet

PlaNet، شبکه‌ی عصبی گوگل برای تشخیص موقعیت مکانی تصاویر

آیا تا به حال نام PlaNet به گوشتان خورده است ؟ آیا پس از دیدن یک تصویر از خود پرسیده اید که این عکس کجا گرفته شده است ؟ پاسخ این پرسش را شبکه‌ی عصبی گوگل برای تشخیص موقعیت مکانی تصاویر، موسوم به PlaNet به ما خواهد داد.این شبکه‌ی عصبی با ...

متن کامل »