1950 DA Asteroid

آیا سیارکی عظیم در سال ۲۸۸۰ با زمین برخورد خواهد کرد ؟

 محققان در حال بررسی وضعیت سیارک ۱۹۵۰DA هستند که تا حدود ۸۶۷ سال دیگر با زمین برخورد خواهد کرد.تاکنون بیش از ۱۰ هزار اجرام نزدیک به زمین (NEOs) شناسایی شده‌اند؛ از جمله سیارک‌ها و دنباله‌دارها در ابعاد مختلف که در فاصله مداری ۴۵ میلیون کیلومتری زمین قرار دارند.

متن کامل »