40

جانم فدای بازی! یک مرد چینی بعد از ۴۰ ساعت بازی کردن درگذشت!

هدف اصلی از طراحی و عرضه بازی های کامپیوتری، سود آوری برای تولید کننده از طریق فراهم آوردن ساعاتی خوش برای کاربران میباشد.متاسفانه شنیدن خبر مرگ افراد بدلیل بازی کردن های طولانی مدت و بدون هیچ گونه استراحت برای ما عادی شده است.

متن کامل »