Aethiocarenus burmanicus

کشف فسیل یک حشره فرازمینی در کهربا !

کشف فسیل حشره فرازمینی در کهربا

دانشمندان به تازگی حشره‌ی جدیدی به نام اتیوکرنوس برمانیکوس (Aethiocarenus burmanicus) را در بین فسیل‌های کهربایی در میانمار یافته‌اند که ظاهر بسیار عجیب و غیر زمینی دارد. این حشره، یک سر مثلثی شکل با دو چشم برآمده دارد که بسیار شبیه ستاره‌ی فیلم معروف .E.T (ای.تی موجود فرازمینی) در سال ...

متن کامل »