age of marg

دانشمندان به کمک يک شهاب سنگ مريخي عمر سياره سرخ را تخمين زدند

دانشمندان با تحقیق روی یک شهاب سنگ مریخی سن پوسته این سیاره را 4.4 میلیارد سال تخمین زده اند. این شهاب سنگ سال گذشته توسط قبایل مراکشی در صحرای بزرگ آفریقا کشف شده بود.

متن کامل »