Andy Goldsworthy

ببینید: وقتی طبیعت با جادوی هنر تلفیق شود

اندی گلدز-ورفی ( Andy Goldsworthy )، یک مجسمه ساز بریتانیایی است که در این زمینه به شهرت خاصی نیز رسیده است. اما هنر خود را در یک اتاق کوچک محدود نکرده و با رفتن به طبیعت، صحنه‌هایی اسرارآمیز به وجود آورده که هر بیننده‌ای را مات و مبهوت می‌سازد.

متن کامل »