cigarettes

قابل توجه سيگاري ها : فندک هوشمند هم آمد !

مطمئن باشید که ترک کردن سیگار برای هر فرد سیگاری که سیگار به یک عادت روزمره برایش تبدیل شده است کاری بس دشوار است لذا ترک این عادت می‌تواند برای خیلی از افراد سخت باشد.اما اگر فندکي باشد که حداقل تعداد سيگار هايي که شخص مي کشد را به او ...

متن کامل »