Cliris automatically cleans

Cliris گجتی دوست داشتنی که عینکی ها را شیفته خود می کند

باور کنید در این دوره و زمان که تنبلی در DNA ما نهادینه شده، گاهی پاک‌کردن شیشه عینکمان هم با دشواری و نق‌زدن همراه می‌شود! از آنجا که عده ای مشکل تنبلی ما را درک می‌کنند و در تلاش برای راحتی هر چه بیشتر ما هستند (شما بخوانید تنبلی بیشتر) ...

متن کامل »