daewoo robotic exoskeletons

دوو و ساخت اسکلتی رباتیک برای دادن قابلیت های ابر انسانی به افراد !

حتما شما هم مثل من عقیده دارید بسیاری از فناوری هایی که در فیلم های تخیلی امروزی میبینیم روزی به واقعیت تبدیل خواهند شد.امروز یکی از این تکنولوژی ها به حقیقت تبدیل شده است.بله کمپانی دوو موفق به ساخت اسکلتی رباتیک شده که انسان را قادر به حمل بارهایی بسیار ...

متن کامل »