e car

Nimbus ، یک خودروی الکتریکی عجیب که می خواهد دنیای طراحی خودرو را دگرگون سازد !

خودروی Nimbus انصافا طراحی خواستنی و جذابی دارد ! دیدن آن انسان را یاد خودروهای انیمیشنی با آن ظاهر دلنشین‌شان می‌اندازد، اما حیف که فعلا در حد یک طرح باقی مانده است.

متن کامل »