facebook stickers

امکان استفاده از شکلک‌ها در بخش کامنت های فیسبوک میسر شد

فیس بوک با دارا بودن یک میلیارد کاربر، بزرگ‌ترین شبکه اجتماعی دنیا را در اختیار دارد. بنابراین با چنین پتانسیلی باید روز به روز شاهد ویژگی‌های جدیدی در این شبکه اجتماعی باشیم. امروز کاربران این شبکه قادر خواهند بود از ویژگی جدیدی در ثبت نظرات فیس بوک استفاده کنند.

متن کامل »