iranian hacker

ادعای شرکت آمریکایی در مورد هک شرکت های بزرگ دنیا توسط هکران ایرانی!!!

روز پیش، گزارشی از شرکت operation clever مبنی بر هک شدن شرکت های بزرگ دنیا به دست هکران ایرانی، منتشر شد. در سال ۲۰۱۳، مقامات رسمی آمریکا، هکرهای ایرانی را به نفوذ در کامپیوترهای نیروی دریایی متهم کردند.

متن کامل »