jetpack

تماشا کنید : پرواز هیجان انگیز و بسیار دیدنی با JetPack بر فراز آسمان دبی

سرگرمی های دوران ما با آنچه مردمان سالیان دور به عنوان سرگرمی از آن استفاده می کردند بسیار بسیار تفاوت دارد.امروز پیشرفت علم و تکنولوژی باعث شده که هر روز وسیله جدیدی به ابزار های سرگرمی انسان اضافه گردد.در این میان چیزهایی ساخته می شود که در کنار هیجان بسیار ...

متن کامل »

تماشا کنید : یک مایل در ۴ دقیقه ، یک قدم دیگر به سمت اَبَر انسان شدن !

تکنولوژی هر روز بیشتر از گذشته ما را به سمت دستیابی به قابلیت های ابر انسانی نزدیک تر می کند.یکی از این قابلیت ها ، بالارفت سرعت دویدن انسان است که اکنون به لطف پروژه ۴MM که به سفارش دارپا و توسط آزمایشگاه ادغام ماشین و انسان(ASU) در حال توسعه است ...

متن کامل »