lapka

با Lapka آیفون خود را به سنسور های هوشمند سنجش محیط مجهز کنید

آیا شما از آن دسته افراد هستید که برایتان مهم است غذایی که می خورید از چه ترکیباتی تشکیل شده ؟ آیا غذایی که میخورید از مواد طبیعی یا ارگانیک تهیه شده و یا ترکیباتی غیر طبیعی دارد؟! کافیست Lapka را به آیفون خود وصل کنید تا علاوه بر غذایی ...

متن کامل »