lemon

کشف جدید دانشمندان درباره کره ماه : قمر زمین کاملا گرد نیست و بیشتر شبیه به یک لیمو است !

با اینکه دانشمندان علم نجوم امروزی به سیاراتی بسیار دورتر از ماه نگریسته و حتی فکر قدم گذاشتن در آنها را در سر دارند اما ظاهرا هنوز هم اسراری از ماه وجود دارد تا بتواند ما را شگفت زده کند.اکنون ، یعنی ۴۵ سال بعد از اینکه نیل آرمسترانگ قدم ...

متن کامل »