Nest Protect

فناوری نست پروتکت مانع از سوختن شام شما می شود !

فناوری نست پروتکت

فناوری نست پروتکت که در جریان نمایشگاه CES 2017 رونمایی شده است، فرایند آشپزی را تا حد بسیار زیادی آسان کرده است.فناوری نست پروتکت در واقع یک محصول جدید است که با ردیابی دود موجبات یک آشپزی ایمن و مطمئن را برای خانه داران فراهم کرده و مانع از سوختن ...

متن کامل »