nissan ces 2018

فناوری جدید نیسان با خواندن ذهن راننده، رانندگی را ایمن‌تر می‌کند

فناوری جدید نیسان

فناوری جدید نیسان برای اتومبیل ها، می‌تواند با ارتباط برقرار کردن با مغز راننده در تصمیم گیری‌ها به وی کمک کرده و حتی با تشخیص حالات روی وی، شرایط مناسب‌تری را برای او در داخل کابین مهیا کند.

متن کامل »